Contact

x

Werkplein Activerium

Deventerstraat 46

7311 LX Apeldoorn

Postbus 9033

7300 ES Apeldoorn

055 - 580 20 00

www.apeldoorn.nl

Uw code 20181020080327

Start

Bereken uw Recht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met het Werkplein Activerium, telefoonnummer 055-5802000 of kijk voor meer informatie op www.stadsbankapeldoorn.nl. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het Werkplein Activerium aan de Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar geeft aan waar u mogelijk recht op heeft.
U kunt aan de de test geen rechten ontleden.