Contact

x

Publiekscentrum gemeente Noordoostpolder

Harmen Visserplein 1

8302 BW Emmeloord

Postbus 155

8300 AD Emmeloord

0527 - 633 911

Uw code 20181020082736

Start

Bereken uw Recht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi, uw huurgegevens en bewijsstukken van uw eventuele schulden), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met het loket publiekszaken voor een aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij het loket publiekszaken.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.