Contact

x

Afdeling Mens en Wijk I

Wolvenhoek 1

5211 HH 's-Hertogenbosch

Postbus 12345

5200 GZ 's-Hertogenbosch

(073) 615 51 55

www.s-hertogenbosch.nl

Uw code 20181020090734

Start

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Met dit programma kunt u zelf eenvoudig nagaan of u recht hebt op een gemeentelijke vergoeding.


Tips bij het invullen:

  1. Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en banksaldo bij de hand hebt.
  2. Wilt u iets wijzigen? Druk dan op de terugknop.
  3. Voor uw privacy hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.

Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht.


Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht hebt. U gebruikt dit programma om uw aanvraag makkelijker te maken. Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, dient u een aanvraag in bij het Wmo-loket. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht hebt, dan kunt u een print meenemen naar het Wmo-loket.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met het Wmo-loket op (073) 615 93 33 voor een aanvraagformulier of afspraak. U kunt ook naar het spreekuur komen in het Stadskantoor of bij u in de wijk.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.