Contact

x

Werk en Inkomen

3500 ZA Utrecht

030 - 286 52 11

www.utrecht.nl/werkeninkomen

Uw code 20190117082218

Start

Bereken uw Recht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Daarna kunt u de vergoeding aanvragen. U krijgt de vergoeding dus niet automatisch door het invullen van het programma.

Wilt u een vergoeding aanvragen?

Uitgebreide informatie over de vergoedingen en de aanvraagformulieren vindt u in het Digitaal loket van de gemeente. Ga hiervoor naar www.utrecht.nl/loket.