Contact

x

Dienst Sociaal Domein afdeling Sociale Zaken

Stadhuisplein 1

Almere

Postbus 200

1300 AE Almere

Tel. 14 036 (tussen 8.30 - 17.00 uur)

www.almere.nl

Uw code 20190524015907

Start

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de gemeente Almere!

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u mogelijk recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Tips bij het invullen:

 • Zorg dat u gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
 • Tijdens het programma kunt u met de terugknop gegevens wijzigen.
 • Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.
 • Een blauwe i is klikbaar en geeft informatie.

Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u mogelijk recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma hiervoor gebruiken. De gemeente bekijkt of er werkelijk recht bestaat.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan vraagt u dit aan met uw DigiD aan het einde van dit programma.

Let op. Dit programma kijkt alleen of er mogelijk recht bestaat op regelingen van de gemeente Almere. Er is ook een programma waarmee u kunt bekijken of u recht heeft op landelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Dit programma heet eveneens Bereken uw recht.


U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.
Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's.
U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. U hoeft zo niet teveel in te vullen.
Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.

U kunt elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur terecht bij de vrije inloop van Sociale Zaken in het stadhuis. Bijvoorbeeld als u geen DigiD heeft, hulp nodig heeft bij online aanvragen, of geen gebruik kunt maken van een computer:

 • Er staan computers waarop u zelf online kunt aanvragen en er zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig die u daarbij kunnen helpen.
 • Heeft u geen DigiD, kunt u terecht bij de balie. De baliemedewerkers kunnen de aanvraag dan online voor u indienen. Houdt u wel rekening met een wachttijd bij de balie. Aan de balie moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Neem, als u een voorziening wilt aanvragen, bij voorkeur ook kopie├źn mee van:
  • uw inkomsten uit werk of uitkering
  • laatste afschriften van alle bank- en spaarrekeningen;
  • factuur of rekening van eventuele kosten waarvoor u een voorziening aan wilt vragen.

U heeft bij een aanvraag dus niet meer meteen een persoonlijk gesprek met een medewerker, maar vult uw aanvraag op de computer in. Mogelijk wordt u wel op een later moment uitgenodigd door Sociale Zaken om uw aanvraag persoonlijk te bespreken.

Helpdesk

Vraagt u vanuit huis online aan, en heeft u daarbij hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Sociale Zaken, telefoonnummer 14 036.


Als u een laag inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere en andere organisatie kunnen u daarbij helpen. Niet alleen met geld, maar ook met advies, hulp en activiteiten. In deze folder leest u wat u kunt krijgen en wat u kunt doen. En wie u daarbij kan helpen.


U kunt de bewijsstukken op de volgende manieren aanleveren:

    - Heeft u de stukken digitaal of kunt u ze digitaal maken (scannen)? Stuurt u ons dan de digitale bestanden als bijlagen via het beantwoorden van de e-mail die u ontvangt direct nadat u een aanvraag heeft ingediend. Scan de bewijsstukken bij voorkeur op de juiste volgorde en zonder blanco pagina's ertussen. De afhandeling van uw aanvraag zal daardoor sneller verlopen.

    - U kunt een kopie van de stukken maken en deze opsturen (Gemeente Almere, Bereken uw Recht, Postbus 200, 1300 AE ALMERE) of afgeven bij de balie van Sociale Zaken in het stadhuis (Stadhuisplein 1, Almere) .

    - U mag ook langskomen bij de balie van Sociale Zaken in het stadhuis van Almere en daar een kopie van uw stukken laten maken.

Geen bewijsstukken? Dan geen afhandeling Wij proberen uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Daarom is het belangrijk dat u uw stukken binnen een week na het indienen van de aanvraag inlevert. Levert u de bewijsstukken niet in? Dan kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen.