Contact

x

Gemeente Zutphen,
Zorg & Inkomen

Henri Dunantweg 1

7201EV Zutphen

Postbus 41

7200AA Zutphen

0575 - 595 700

www.zutphen.nl/zorgeninkomen

Uw code 20191115065521

Start

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de gemeente Zutphen.
Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Op het eind van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.

Tips bij het invullen.
- Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
- Wilt u iets wijzigen? Drukt u dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
- Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.


Met Berekenuwrecht kunt u zien van welke regelingen van de gemeente Zutphen u gebruik kunt maken. De uitkomst is een indicatie op basis van de gegevens die u heeft ingevuld.


Ja dat kan. Berekenuwrecht geeft u eerst een indicatie of u recht heeft op een vergoeding van de gemeente Zutphen. Op het einde wordt uitgelegd hoe u daarna een vergoeding kunt aanvragen. U kunt ook meerdere vergoedingen tegelijk aanvragen. U hebt daarvoor uw DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel dan met de gemeente Zutphen en maak een afspraak om u te helpen bij het aanvragen.

Kijk ook naar de landelijke regelingen!
U bent nu in de gemeentelijke versie van Bereken uw Recht. Dit deel van het programma, speciaal gemaakt voor de gemeente Zutphen, geeft aan op welke gemeentelijke regelingen u recht heeft.
Bekijk ook de landelijke versie van Bereken uw Recht. Hier kunt u zien op welke landelijke regelingen u recht heeft.
Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een aanvullende bijstandsuitkering.


Het is mogelijk dat de vragen in Bereken Uw Recht uw situatie niet goed weergeven. Hierdoor kan Bereken Uw Recht een verkeerde conclusie trekken. Uw besteedbaar inkomen kan bijvoorbeeld lager zijn doordat u deelneemt aan een officiële schuldenregeling. Bijvoorbeeld de WSNP. 

Twijfelt u over de juistheid van de conclusie van Bereken Uw Recht? Neem dan contact op met de gemeente Zutphen. Klik op het contactblokje rechtsboven voor de contactgegevens van de gemeente Zutphen.