Contact

x

Team Werk en Inkomen

Burgemeester Berghuisplein 1

8261 DD Kampen

Postbus 5009

8260 GA Kampen

14 038

www.kampen.nl

Uw code 20200125021628

Start

Bereken uw Recht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met de gemeente Kampen (team Werk en Inkomen), Burgemeester Berghuisplein 1, telefoon (038) 33 92 999; Postbus 5009, 8260 GA Kampen. voor een aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de gemeente Kampen (team Werk en Inkomen).

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.