Contact

x

Afdeling Sociale Zaken

Kazerneplein 7

6041 TG Roermond

Postbus 915

6040 AX Roermond

Dienstverlening alleen op afspraak: 14 0475

www.roermond.nl/socialezaken

Uw code 20211019222408

Start

BerekenUwRecht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


Heeft u al uw gegevens (inkomen, banksaldo, huur, zorgverzekering) bij de hand? Dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met bolletjes. Deze geven aan hoeveel pagina’s u moet doorlopen en op welke pagina u op dat moment bent. Het programma slaat de pagina’s over die voor u niet van belang zijn. U hoeft zo niet te veel in te vullen.


Bereken uw Recht geeft vrij nauwkeurig aan of u recht heeft op één of meer inkomensregelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere bijstand, een regeling voor sport en cultuur of een regeling voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens invult. Of u ook echt recht heeft bepaalt de gemeente.

Aan het eind van het programma ziet u van welke regeling(en) u waarschijnlijk gebruik kunt maken. 

U kunt met Bereken uw Recht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.


Dienstverlening gebeurt alleen op afspraak en dat kunt u op de volgende manieren regelen:

a) Voor het telefonisch maken van een afspraak: 14 0475

b) Voor het maken van een afspraak aan de balie van het stadskantoor:

  • Maandag 9.00-17.00 uur
  • Dinsdag 9.00-19.30 uur
  • Woensdag 9.00-17.00 uur
  • Donderdag 9.00-19.30 uur
  • Vrijdag 9.00-17.00

c) Telefonisch spreekuur: Werkdagen van 13.30 - 15.00 uur op 14 0475 of via uw vaste contactpersoon.

Verdere informatie vindt u op www.roermond.nl/socialezaken


U blijft anoniem, u hoeft nergens in Bereken uw Recht uw naam en adres in te vullen. Pas als u een regeling aanvraagt vult u op het aanvraagformulier van de gemeente uw gegevens in.


Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht.