Contact

x

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)
Bloemendaal en Heemstede

Raadhuisplein 1

2101 HA Heemstede

(023) 548 58 68

www.iasz.nl

Uw code 20211019232851

Start

BerekenUwRecht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!

Let op: Via deze site kunt u de regelingen niet aanvragen en u kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomsten. Aanvraagformulieren vindt u via: www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/ Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, spaargeld, zorgverzekering en huur of hypotheek bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Vindt u de vragen moeilijk? Vraag dan bijvoorbeeld hulp aan de formulierenbrigade van Welzijn Bloemendaal of WIJ Heemstede


U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


Heeft u al uw gegevens (inkomen, banksaldo, huur, zorgverzekering) bij de hand? Dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


Bereken uw Recht geeft vrij nauwkeurig aan of u recht heeft op één of meer inkomensregelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere bijstand, een regeling voor sport en cultuur of een regeling voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens invult. Of u ook echt recht heeft bepaalt de gemeente.

Aan het eind van het programma ziet u van welke regeling(en) u waarschijnlijk gebruik kunt maken. U leest ook hoe u de regeling(en) aanvraagt.

U kunt met Bereken uw Recht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.


U blijft anoniem, u hoeft nergens in Bereken uw Recht uw naam en adres in te vullen. Pas als u een regeling aanvraagt vult u op het aanvraagformulier van de gemeente uw gegevens in.


Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht.


Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met bolletjes. Deze geven aan hoeveel pagina’s u moet doorlopen en op welke pagina u op dat moment bent. Het programma slaat de pagina’s over die voor u niet van belang zijn. U hoeft zo niet te veel in te vullen.