Contact

x

Gemeente Amsterdam

Cluster Sociaal

Werk, Participatie, Inkomen (WPI)

020 – 2526000

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Uw code 20211020001502

Start

BerekenUwRecht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


Heeft u al uw gegevens (inkomen, banksaldo, huur, zorgverzekering) bij de hand? Dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


Bereken uw Recht geeft vrij nauwkeurig aan of u recht heeft op één of meer inkomensregelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere bijstand, een regeling voor sport en cultuur of een regeling voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens invult. 

Aan het eind van het programma ziet u van welke regeling(en) u waarschijnlijk gebruik kunt maken. U leest ook hoe u de regeling(en) aanvraagt.

De uiteindelijke beoordeling wordt gedaan door een medewerker van Werk, Participatie, Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam. Aan dit programma kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt met Bereken uw Recht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.


Wanneer u een schuldhulpverleningstraject doorloopt kunt u met een hoog inkomen soms toch recht hebben op minimaregelingen. BerekenUwRecht.nl kan in uw situatie niet bepalen waar u recht op heeft. Neem daarom contact op met Werk, Participatie, Inkomen (WPI).


U blijft anoniem, u hoeft nergens in Bereken uw Recht uw naam en adres in te vullen. Pas als u een regeling aanvraagt vult u op het aanvraagformulier van de gemeente uw gegevens in.


Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht.