Contact

x

afdeling Publieksdiensten en Sociale Zaken

Burgemeester van der Dussenplein 1

7551 EB Hengelo

Postbus 18

7550 AA Hengelo

14 074

www.hengelo.nl

Uw code 20211020002636

Start

Bereken uw Recht Hengelo, Borne en Haaksbergen

Kijk of u gebruik kunt maken van regelingen van uw gemeente!

Tips bij het invullen

 1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand heeft.
 2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
 3. Wilt u iets wijzigen? Klik dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
 4. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.
 5. Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.

Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met het Zorgloket op het Publieksplein voor een aanvraagformulier. Het telefoonnummer is: 14 074. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij:

 • het Zorgloket op het Publieksplein, Burgemeester Jansenplein 1, 7551 EC Hengelo. Dit loket is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.
 • Balie Sociale Zaken, Stadskantoor Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo,
  telefoonnummer 14 074.
  Dit kantoor is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.