Start

Contact

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)
Bloemendaal en Heemstede

Raadhuisplein 1

2101 HA Heemstede

(023) 548 58 68

www.iasz.nl

Uw code 20220701184339

BerekenUwRecht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!

Let op: Via deze site kunt u de regelingen niet aanvragen en u kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomsten. Aanvraagformulieren vindt u via: www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/ Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, spaargeld, zorgverzekering en huur of hypotheek bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Vindt u de vragen moeilijk? Vraag dan bijvoorbeeld hulp aan de formulierenbrigade van Welzijn Bloemendaal of WIJ Heemstede


?Hoe werkt Bereken uw Recht?

U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


?Hoe lang duurt het invullen?

Heeft u al uw gegevens (inkomen, banksaldo, huur, zorgverzekering) bij de hand? Dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


? Waar geeft dit programma recht op?

Bereken uw Recht geeft vrij nauwkeurig aan of u recht heeft op één of meer inkomensregelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere bijstand, een regeling voor sport en cultuur of een regeling voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens invult. Of u ook echt recht heeft bepaalt de gemeente.

Aan het eind van het programma ziet u van welke regeling(en) u waarschijnlijk gebruik kunt maken. U leest ook hoe u de regeling(en) aanvraagt.

U kunt met Bereken uw Recht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.


? Hoe zit het met privacy?

U blijft anoniem, u hoeft nergens in Bereken uw Recht uw naam en adres in te vullen. Pas als u een regeling aanvraagt vult u op het aanvraagformulier van de gemeente uw gegevens in.


?Heb ik ook recht op landelijke regelingen?

Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht.


? Hoe zie ik hoeveel vragen ik nog moet beantwoorden?

Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met bolletjes. Deze geven aan hoeveel pagina’s u moet doorlopen en op welke pagina u op dat moment bent. Het programma slaat de pagina’s over die voor u niet van belang zijn. U hoeft zo niet te veel in te vullen.