Start

Contact

Sociaal Team Texel

Emmalaan 15

1791 AT Den Burg

Postbus 200

1790 AE Den Burg

140222

www.texel.nl

Uw code 20220701184716

Bereken uw recht gemeente Texel

Kijk of u gebruik kunt maken van regelingen van uw gemeente!

Tips bij het invullen:

  1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
  2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
  3. Wilt u iets wijzigen? Klik dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
  4. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.
  5. Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.

?Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

?Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met het team Werk, Inkomen en Zorg, telefoon 14 0222 voor een aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de balie van team Werk, Inkomen en Zorg, in het gemeentehuis, Emmalaan 15, Den Burg.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.