Start

Contact

Cluster zorg

Herema State 1

8501 AA Joure

Postbus 101

8500 AC Joure

14 0514

Uw code 20220701191915

BerekenUwRecht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


?Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

?Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met de afdeling Samenleving, team werk en inkomen voor een aanvraagformulier. U kunt het team werk en inkomen bereiken op telefoonnummer 140514, dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de centrale balie of het servicepunt in Lemmer.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.