Start

Contact

Loket Samenleving en zorg

Laan van St. Hilaire 2

Zierikzee

Postbus 5555

4300 JA Zierikzee

0111 452000 of Whatsapp: 06 1011 5163

www.schouwen-duiveland.nl

Uw code 20220818114749

Bereken uw Recht Schouwen-Duiveland

Kijk of u gebruik kunt maken van regelingen van uw gemeente!

Tips bij het invullen

  1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
  2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
  3. Wilt u iets wijzigen? Klik dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
  4. Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.

Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.

Handig om te weten

Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht heeft op regelingen van de gemeente.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke site van Bereken uw Recht (Nibud).
Als u de landelijke site eerst invult en doorklikt naar Bereken uw Recht Schouwen-Duiveland, worden uw gegevens overgenomen in deze site.


?Waar geeft dit programma recht op?

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft. Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.