Start

Contact

Uw code 20220905130544

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan op welke gemeentelijke vergoedingen u een beroep kunt doen.

Tips bij het invullen.
- Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
- Wilt u iets wijzigen? Drukt u dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
- Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.
- Een blauwe i is klikbaar en geeft informatie.

?Hoe lang duurt het invullen?

Als u al uw gegevens bij de hand heeft, dan duurt het invullen 5 a 10 minuten.


?Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoedingen u mogelijk recht heeft.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding, maar helpt u bij een aanvraag.

De gemeente beoordeelt of er werkelijk recht bestaat..U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken.

Kijk ook naar de landelijke regelingen!

U bent nu in de gemeentelijke versie van Bereken uw Recht.

Dit deel van het programma, speciaal gemaakt voor de gemeente Gouda, geeft aan op welke gemeentelijke regelingen u mogelijk recht heeft.

Het is voor u van belang om ook de landelijke versie van Bereken uw Recht te bekijken. Hier kunt u zien op welke landelijke regelingen u recht heeft.
Zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of een aanvullende bijstandsuitkering.