Start

Contact

Werkplein Hart van West-Brabant

Roosendaalseweg 4

4875 AA Etten-Leur

Postbus 10100

4870 GA Etten-Leur

076 750 35 00

https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/

Uw code 20221007145146

BerekenUwRecht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


?Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

?Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met de afdeling Samenleving op werkdagen van 9 tot 17 uur voor een aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de afdeling Samenleving, Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur. Het telefoonnummer is: 076-5024000. De afdeling is geopend op werkdagen van 9 tot 12 uur.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.