Start

Contact

President Kennedylaan 104-108

6883 AX Velp

9110

6994 ZJ De Steeg

026 - 49 76 911

https://www.rheden.nl/Inwoners

Uw code 20230528205936

Welkom bij 'BerekenUwRecht'.

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding. Laat geen geld liggen!

Tips bij het invullen

  • Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
  • Wilt u iets wijzigen? Drukt u dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
  • Een blauw vraagteken is klikbaar en geeft extra informatie.

Vraag een vriend of familielid om u te helpen. Of loop binnen op het inloopspreekuur van de Formulierenhulp Thuisadministratie Formulierenhulp Rheden (humanitas.nl) of van de sociaal raadslieden Informatiepunten - Incluzio Rheden.

Gemeentelijke regelingen
U bent nu in de gemeentelijke versie van Bereken uw Recht. Dit deel van het programma, speciaal gemaakt voor de gemeente Rheden, geeft aan voor welke gemeentelijke vergoedingen u in aanmerking komt. Denk hierbij aan een collectieve zorgverzekering, een kindpakket of bijzondere bijstand. Als u recht heeft op een regeling moet u deze zelf aanvragen bij de gemeente.

Kijk ook naar de landelijke regelingen!
Bekijk ook de landelijke versie van Bereken uw Recht. Hier ziet u op welke landelijke regelingen u recht heeft. Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag of een aanvullende bijstandsuitkering.

Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.


?Waar geeft het programma recht op?

Bereken uw Recht laat zien voor welke vergoedingen u mogelijk in aanmerking komt. U moet de vergoeding vervolgens zelf aanvragen bij de gemeente.


?Hoe werkt BerekenUwRecht?
U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


?Hoelang duurt het invullen?

Als u alle gegevens bij de hand heeft duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


?Welke gegevens heeft u nodig voor het invullen van BerekenUwRecht?

Bankafschrift van de afgelopen 2 maanden
Hier is al veel van de onderstaande informatie op te vinden.
Inkomsten
Hoogte van uitkeringen, netto-loon, pensioen en alimentatie. Eventueel ook van uw partner of meerderjarige inwonend kind.
Woonkosten
Huurhuis: Hoogte huur en huurtoeslag.
Koophuis: Hypotheekgegevens en WOZ-waarde. Via deze site kunt u uw WOZ-waarde opzoeken. 
Zorgverzekering
Hoogte van de premie en de zorgtoeslag.
Vermogen
Betaal- en spaarrekeningen.
Waarde van auto/motor. U kunt via deze site de dagwaarde van uw auto opzoeken. 
Schulden
Hoogte van openstaande schulden.
Aanslag gemeentelijke belastingen
Soms is kwijtschelding mogelijk.