Start

Contact
Heumen
Afdeling Publiekszaken
Kerkplein 6
6581 AC Malden
Postbus 200
6580 AZ Malden
14 024
soza@heumen.nl

Uw code 20240414195013

Welkom bij de site ‘Bereken uw recht’ van de gemeente Heumen.

Wat kunt u met ‘Bereken uw recht’ berekenen?

De gemeente Heumen heeft diverse regelingen die mensen met een laag inkomen een bijdrage geven voor bepaalde uitgaven. Met ‘Bereken uw recht’ kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht hebt op geld. U voert de gevraagde gegevens in en ‘Bereken uw recht’ geeft aan welke bijdrage u mogelijk kunt krijgen. Ook wordt aangegeven waar en hoe u het geld kunt aanvragen.

Energietoeslag

Vanaf juni 2023 kunt u de Energietoeslag over 2023 aanvragen. Houdt de website van de gemeente Heumen hiervoor in de gaten. Komt u in acute problemen komen vanwege de betaling van de energienota? Neem dan contact op met de gemeente. Misschien is er een mogelijkheid om u vanuit de bijzondere bijstand te ondersteunen.


?Hoe werkt BerekenUwRecht?

U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


?Hoe lang duurt het invullen?

Heeft u al uw gegevens (inkomen, banksaldo, huur, zorgverzekering) bij de hand? Dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


?Waar geeft dit programma recht op?

BerekenUwRecht geeft vrij nauwkeurig aan of u recht heeft op één of meer inkomensregelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere bijstand, een regeling voor sport en cultuur of een regeling voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens invult. Of u ook echt recht heeft bepaalt de gemeente.

Aan het eind van het programma ziet u van welke regeling(en) u waarschijnlijk gebruik kunt maken. U leest ook hoe u de regeling(en) aanvraagt.

U kunt met BerekenUwRecht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.


?Hoe zit het met de privacy?

U blijft anoniem, u hoeft nergens in BerekenUwRecht uw naam en adres in te vullen. Pas als u een regeling aanvraagt vult u op het aanvraagformulier van de gemeente uw gegevens in.


?Heb ik ook recht op landelijke regelingen?

Op deze site van BerekenUwRecht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van BerekenUwRecht.