Start

Contact

Loket Werk Zorg en Inkomen

Engelandlaan 502

2711 EB Zoetermeer

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

14 079

Uw code 20240625105757

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de gemeente Zoetermeer!

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u mogelijk recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.

Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's. U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. Zo hoeft u niet teveel in te vullen. Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft. Voor iedere gemeentelijke regeling die u wilt aanvragen, ziet u een lampje.

  • Ziet u een groene score, dan heeft u veel kans op een gemeentelijke vergoeding.
  • Ziet u een rode score, dan maakt u weinig of geen kans op een gemeentelijke vergoeding.
  • Ziet u een blauw licht, dan is het onzeker of u in aanmerking komt voor een gemeentelijke vergoeding. Neemt u in dit geval contact op met het Loket Werk, Zorg en Inkomen.

Vervolgens vraagt u deze gemeentelijke vergoeding aan. Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding, maar helpt u bij een aanvraag. U gebruikt dit programma dus om uw aanvraag makkelijk te maken. Print uw gegevens, bel voor een aanvraagformulier met 14 079, haal deze op bij het Stadhuis of download het formulier.

Tips bij het invullen:

  • Zorg dat u gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
  • Tijdens het programma kunt u met de terugknop gegevens wijzigen.
  • Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.
  • Een blauwe i is klikbaar en geeft informatie.

?Hoe werkt BerekenUwRecht?

U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


?Hoe lang duurt het invullen?

Heeft u al uw gegevens (inkomen, banksaldo, huur, zorgverzekering) bij de hand? Dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


?Waar geeft dit programma recht op?

Bereken uw Recht geeft vrij nauwkeurig aan of u recht heeft op één of meer inkomensregelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere bijstand, een regeling voor sport en cultuur of een regeling voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens invult. Of u ook echt recht heeft bepaalt de gemeente.

Aan het eind van het programma ziet u van welke regeling(en) u waarschijnlijk gebruik kunt maken. U leest ook hoe u de regeling(en) aanvraagt.

U kunt met Bereken uw Recht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.


?Hoe zit het met de privacy?

U blijft anoniem, u hoeft nergens in Bereken uw Recht uw naam en adres in te vullen. Pas als u een regeling aanvraagt vult u op het aanvraagformulier van de gemeente uw gegevens in.


?Heb ik ook recht op landelijke regelingen?

Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht.