Start

Contact

Oldehoofsterkerkhof 2

8911 Leeuwarden

Antwoordnummer 3434

8900 VB Leeuwarden

14058 (08.30-17.00 uur)

Uw code 20240725135455

Bereken uw recht Leeuwarden

 

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!

Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een ?. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.

Handig om te weten

Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht heeft op regelingen van de gemeente.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke site van Bereken uw Recht (Nibud).
Als u de landelijke site eerst invult en doorklikt naar Bereken uw Recht Leeuwarden, worden uw gegevens overgenomen in deze site.

?Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

?Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met 14058 voor een aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij het Service Meldpunt op het Stadskantoor, adres Oldehoofsterkerkhof 2.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.

Wilt u weten of u recht heeft op landelijke vergoedingen zoals huurtoeslag, kinderbijslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, tegemoetkoming scholieren 18- en 18+, vergoedingen en heffingskortingen, ga dan naar de landelijke site www.berekenuwrecht.nl .'