Contact

RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Het Rond 6e

3701 HS Zeist

Postbus 13

3700 AA Zeist

(030) 692 95 95

Uw code 20170625020326

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug!

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u mogelijk recht heeft op een gemeentelijke vergoeding. Let op, de RSD voert geen minimaregelingen uit voor de Bilt en Bunnik, wel bijzondere bijstand.

Tips bij het invullen:

 • Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo en schulden bij de hand heeft.
 • Tijdens het programma kunt u met de terugknop gegevens wijzigen.
 • Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.
 • Een blauwe i is klikbaar en geeft informatie

Wordt uw vraag hierna niet behandeld? Neem contact op met de RSD via de contactgegevens in de rechterkolom.


i Hoe lang duurt het invullen?

Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi, gegevens over uw schulden en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


i Waar geeft dit programma recht op?

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u mogelijk recht heeft. Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma hiervoor gebruiken. De Sociale Dienst bekijkt of er werkelijk recht bestaat.

Wilt u een aanvraag voor een vergoeding indienen? Dan vraagt u dit aan met uw DigiD aan het einde van dit programma.

Let op. Dit programma kijkt alleen of er mogelijk recht bestaat op regelingen van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Er is ook een landelijk deel van het programma waarmee u kunt bekijken of u recht heeft op landelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Dit programma heet eveneens Bereken uw recht.


i Hoe werkt dit programma?

 • U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.

 • Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's. U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. U hoeft zo niet teveel in te vullen.

 • Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.i HEEFT U KWIJTSCHELDING VOOR GEMEENTELIJKE BELASTINGEN ONTVANGEN?

Als u kwijtschelding heeft ontvangen voor gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, mag u bij de volgende vragen "0" invullen:

 • Inkomen
 • Vermogen
 • Huurkosten en Zorgkosten

Wij hebben voldoende gegevens hierover omdat u kwijtschelding ontvangt. Let op! De overige vragen moet u wel volledig en naar waarheid invullen.


i Hulp nodig?

Wilt u hulp bij online aanvragen? Of het aanvragen van een DigiD? Neem contact op met de formulierenbrigade via (030) 692 95 04 of formulierenbrigade@rsdkrh.nl

De openingstijden van de formulierenbrigade op de locatie van de RSD zijn:

 • Maandag t/m donderdag 9.00 - 14.30 u 
 • Vrijdag 9.00 - 12.30 uur


i BIJSTANDSUITKERING? VUL NUL (0) IN BIJ WOONKOSTEN, ZORGKOSTEN EN VERMOGEN.

Voor mensen met een bijstandsuitkering heeft de gemeente al veel informatie. U hoeft in dat geval minder in te vullen en mag nul invullen bij vragen over uw woonkosten, zorgkosten en over uw vermogen. Let op: als er iets in uw situatie gewijzigd is, dan moet u dat wel doorgeven aan de gemeente.