Contact

Afdeling Sociale Zaken

Kazerneplein 7

6041 TG Roermond

Postbus 915

6040 AX Roermond

Dienstverlening alleen op afspraak: 14 0475

www.roermond.nl/socialezaken

Uw code 20170625020338

Welkom bij 'Bereken uw recht'.

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.


Tips bij het invullen.


Hoe werkt dit programma?

U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.

Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's.
U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. U hoeft zo niet teveel in te vullen.
Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.


i Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

i Waar geeft dit programma recht op?

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dienstverlening gebeurt alleen op afspraak en dat kunt u op de volgende manieren regelen:
a) Voor het telefonisch maken van een afspraak: 14 0475

b) Voor het maken van een afspraak aan de balie van het stadskantoor:
- Maandag 9.00-17.00 uur
- Dinsdag 9.00-19.30 uur
- Woensdag 9.00-17.00 uur
- Donderdag 9.00-19.30 uur
- Vrijdag 9.00-17.00

c) Telefonisch spreekuur:
Werkdagen van 13.30 - 15.00 uur op 14 0475 of via uw vaste contactpersoon.
Verdere informatie vindt u op www.roermond.nl/socialezaken.