Contact

Oldehoofsterkerkhof 2

8911 Leeuwarden

Antwoordnummer 3434

8900 VB Leeuwarden

14058 (08.30-17.00 uur)

Uw code 20170924013642

Welkom bij 'Bereken uw recht'.

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.


Tips bij het invullen.


Hoe werkt dit programma?

U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.

Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's.
U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. U hoeft zo niet teveel in te vullen.
Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.


i Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

i Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen met 14058 voor een aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij het Service Meldpunt op het Stadskantoor, adres Oldehoofsterkerkhof 2.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.

Wilt u weten of u recht heeft op landelijke vergoedingen zoals huurtoeslag, kinderbijslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, tegemoetkoming scholieren 18- en 18+, vergoedingen en heffingskortingen, ga dan naar de landelijke site www.berekenuwrecht.nl ."