Contact

Werkplein Fivelingo

Singel 27

9934 BR Delfzijl

Postbus 100

9930 AC Delfzijl

0596 - 63 93 50

Uw code 20170924013811

Welkom bij 'Bereken uw recht'.

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.


Tips bij het invullen.


Hoe werkt dit programma?

U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.

Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's.
U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. U hoeft zo niet teveel in te vullen.
Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.


i Hoe kunt u een vergoeding aanvragen?

De gemaakte berekening geeft geen recht op een bijdrage, maar helpt u bij een aanvraag. U moet het geld dus nog wel bij ISD Noordoost aanvragen. Dat doet u door een afspraak te maken met ISD Noordoost, Werkplein Fivelingo, Singel 27 in Delfzijl. Telefoon op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0596 - 63 93 50.
Een aanvraag gaat sneller en gemakkelijker als u de gemaakte berekening uitprint en meeneemt naar uw afspraak met de medewerker van ISD Noordoost.


i Hoe werkt ‘Bereken uw recht’?

U wordt via keuzelijsten door het programma ‘Bereken uw recht’ geleid. Als u alle gegevens hebt ingevuld, krijgt u een overzicht van de regelingen waar u mogelijk recht op hebt. Per regeling wordt met een kleur aangeven hoeveel kans u maakt op een bijdrage:
- bij een groene kleur maakt u veel kans op een bijdrage
- bij een rode kleur maakt u weinig of geen kans op een bijdrage
- bij een blauwe kleur is het onzeker of u in aanmerking komt voor een bijdrage.
Per regeling verschijnt er een eindrapport dat u kunt uitprinten. De print kunt u samen met de aanvraag inleveren. Het is ook handig een print te maken voor uw eigen administratie.


i Wat heeft u nodig?
Bij het invullen van de gegevens is het handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:
- uw loon- of uitkeringsstrook
- uw aangifte inkomstenbelasting
- de huur die u betaalt
- de premie zorgtoeslag die u betaalt
- de toekenning van de huur- en zorgtoeslag
- laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen.

Om uw privacy te garanderen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.

Als u alle gegevens bij de hand hebt, duurt het invullen van ‘Bereken uw recht’ 5 tot 10 minuten.