Contact

Orionis Walcheren

Oostsouburgseweg 10

4382 NH Vlissingen

Postbus 1

4380 AA Vlissingen

0118 - 432700

www.orioniswalcheren.nl

Uw code 20170924014419

Welkom bij de site ‘Bereken uw recht’ van Orionis Walcheren.

Orionis Walcheren is er voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

Wat kunt u met ‘Bereken uw recht’ berekenen?

Orionis Walcheren heeft diverse regelingen die mensen met een laag inkomen een bijdrage geven voor bepaalde uitgaven. Met ‘Bereken uw recht’ kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht hebt op geld. U voert de gevraagde gegevens in en ‘Bereken uw recht’ geeft aan welke bijdrage u mogelijk kunt krijgen. Ook wordt aangegeven waar en hoe u het geld kunt aanvragen. Een blauwe i is klikbaar en geeft informatie.

i Hoe kunt u een vergoeding aanvragen?
De gemaakte berekening geeft geen recht op een bijdrage, maar helpt u bij een aanvraag. U moet het geld dus nog wel bij de gemeente aanvragen. Daar hebt u een aanvraagformulier voor nodig. Deze kunt u ophalen bij Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen. U kunt ook bellen met 0118- 432700.
Een aanvraag gaat sneller en makkelijker als u de gemaakte berekening uitprint en bij de aanvraag voegt.

i Hoe werkt ‘Bereken uw recht’?
U wordt via keuzelijsten door het programma ‘Bereken uw recht’ geleid. Nadat u alle gegevens hebt ingevuld, krijgt u een overzicht van de regelingen waar u mogelijk recht op hebt.

Per regeling wordt met een kleur aangeven hoeveel kans u hebt op een bijdrage:

  • bij een groene score maakt u veel kans op een bijdrage.
  • bij een rode score maakt u weinig of geen kans op een bijdrage.
  • bij een blauwe score is het onzeker of u in aanmerking komt voor een bijdrage.
Per regeling verschijnt er een eindrapport dat u kunt uitprinten. De print kunt u samen met de aanvraag inleveren. Het is ook handig een print te maken voor uw eigen administratie.

i Wat heeft u nodig?

Bij het invullen van de gegevens is het handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • uw loon- of uitkeringsstrook
  • uw aangifte inkomstenbelasting
  • de huur die u betaalt
  • de premie die u betaalt voor uw zorgverzekering
  • de toekenning van de huur- en zorgtoeslag
  • laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen.
Om uw privacy te garanderen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen. Als u alle gegevens bij de hand hebt, duurt het invullen van ‘Bereken uw recht’ 5 tot 10 minuten.