Contact

Hoofdafdeling Sociale Zekerheid

Stadhuisplein 3

3811 LM Amersfoort

Postbus 920

3800 AX Amersfoort

033 - 469 5695

Uw code 20170924014445

Welkom bij 'Bereken uw recht'.

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.


Tips bij het invullen.


Hoe werkt dit programma?

U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.

Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's.
U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. U hoeft zo niet teveel in te vullen.
Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.


i Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

i Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Meer informatie en een aantal aanvraagformulieren zijn te vinden op www.amersfoort.nl/socialezekerheid.

Een aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de Informatiewinkel van de gemeente, Stadhuisplein 7, en de balie van Sociale Zekerheid, Stadhuisplein 3, op werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

Als u vragen heeft of meer wilt weten kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zekerheid op telefoonnummer 033 - 469 56 95, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 10.30 uur.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.