Contact

Afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten

Rivierweg 111

2903 AR Capelle aan den IJssel

Postbus 566

2900 AN Capelle aan den IJssel

(010) 2848457 (van 08.00 tot 12.00 uur)

www.ijsselgemeenten.nl

Uw code 20170924014613

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Tips bij het invullen

  1. Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
  2. Wilt u iets wijzigen? Drukt u dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
  3. Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.

i Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

i Waar geeft dit programma recht op?

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Verderop in dit programma ziet u op welke gemeentelijke vergoedingen u mogelijk recht heeft. Bij iedere vergoeding staat beschreven op welke manier u een aanvraag kunt indienen.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van dit programma.

Wilt u weten of u recht heeft op landelijke regelingen zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag, heffingskortingen, kinderbijslag, kindgebonden budget, etc., kijk dan op de landelijke site van Bereken uw Recht.