Contact

Afdeling Dienstverlening

Rading 1

1231 KB Loosdrecht

Postbus 190

1230 AD Loosdrecht

14 035

Uw code 20170924014616

Welkom bij 'Bereken uw recht'.

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid. Na het invoeren van de gegevens krijgt u een overzichtscherm te zien. Voor iedere gemeentelijke regeling die u wilt aanvragen, ziet u een lampje:

  • Ziet u een groen licht, dan heeft u veel kans op een gemeentelijke vergoeding.
  • Ziet u een rood licht, dan maakt u weinig of geen kans op een gemeentelijke vergoeding.
  • Ziet u een blauw licht, dan is het onzeker of u in aanmerking komt voor een gemeentelijke vergoeding. Neemt u in dit geval contact op met de medewerkers van het loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente Wijdemeren, op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 12.30 uur, telefoon (035) 65 59 558.

U kunt vervolgens een eindrapportage met eindconclusie maken. Deze kunt u later printen. U kunt deze eindrapportage gebruiken voor uw eigen administratie of om mee te nemen als u een gemeentelijke vergoeding gaat aanvragen.

Tips bij het invullen.

  1. Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
  2. Wilt u iets wijzigen? Drukt u dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
  3. Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.
  4. Een blauwe i is klikbaar en geeft meer informatie.

i Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

i Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Dan kunt u bellen voor een aanvraagformulier met de medewerkers van het loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente Wijdemeren op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 12.30 uur, telefoon (035) 65 59 558. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij het loket. Het loket bevindt zich in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht. Ten slotte kunt u de aanvraagformulieren downloaden vanuit dit programma of vanaf de website van de gemeente.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.