Contact

Sociale Zekerheid

Stadhuisplein 3

3811 LM Amersfoort

Postbus 920

3800 AX Amersfoort

14 033

Uw code 20180121233529

Bereken uw Recht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een i. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


i Hoe lang duurt het invullen?
Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.

i Waar geeft dit programma recht op?
Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft.
Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma gebruiken om uw aanvraag makkelijker te maken. Als u met dit programma eerst berekent op welke gemeentelijke vergoeding u recht heeft, dan kunt u dit uitprinten en meenemen als u uw aanvraag indient.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen? Meer informatie en een aantal aanvraagformulieren zijn te vinden op www.amersfoort.nl/socialezekerheid.

Een aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de Informatiewinkel van de gemeente, Stadhuisplein 7, en de balie van Sociale Zekerheid, Stadhuisplein 3, op werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

Als u vragen heeft of meer wilt weten kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zekerheid op telefoonnummer 033 - 469 56 95, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 10.30 uur.

Het programma geeft dus géén recht op een gemeentelijke vergoeding maar helpt u bij een aanvraag.