Contact

Maatschappelijke Dienstverlening

Markt 145

5401 EJ Uden

Postbus 83

5400 AB Uden

14 0413 (ma-woe: 08.30 - 17.00 uur, do: 08.30 - 19.30 uur, vrij: 8.30 - 13.00 uur)

www.uden.nl

Uw code 20180121233748

Welkom bij 'Bereken uw recht' van de gemeente Uden!

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u mogelijk recht heeft op een gemeentelijke vergoeding. Of een gift vanuit een van de samenwerkende fondsen (Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld en Jarige Job).  Ook kunt u een digitale aanvraag indienen. 

Tips bij het invullen:

  • Zorg dat u gegevens over uw inkomen en toeslagen, uw banksaldo, huurgegevens en schulden bij de hand heeft.
  • Tijdens het programma kunt u met de terugknop gegevens wijzigen.
  • Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.
  • Een blauwe i is klikbaar en geeft informatie

Wordt uw vraag hierna niet behandeld? Neem contact op met de gemeente via de contactgegevens in de rechterkolom.

Moet u dit programma tussentijds afbreken?

Doe dan het volgende om weer op deze pagina te komen:

  • 1. Bewaar het inlognummer dat u aan de rechterzijde van dit scherm in het blauwe vakje met de contactgegevens vindt. U vindt het inlognummer onderaan achter ‘Uw code’ .
  • 2. Bewaar deze link: berekenuwrechtplus.nl/zoeker.

Op deze manier hoeft u niet nog eens het programma in te vullen.

Let op: Check uw e-mail bij aanvraag met DigiD

Als u besluit om via BerekenUwRecht met uw DigiD een digitale aanvraag in te dienen: check uw e-mail! In de ontvangstbevestiging die u krijgt wordt namelijk ook aangeven welke bewijsstukken u moet inleveren. Als u deze e-mail niet leest, weet u niet welke bewijsstukken u moet inleveren. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente afgewezen. Voorkom dat dus en lees uw e-mail!


i Hoe lang duurt het invullen?

Als u al uw gegevens bij de hand heeft (uw inkomensgegevens, uw banksaldi, gegevens over uw schulden en uw huurgegevens), dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


i Waar geeft dit programma recht op?

Als u de juiste gegevens invoert, dan geeft het programma zo nauwkeurig mogelijk aan op welke gemeentelijke vergoeding u mogelijk recht heeft.

Om deze gemeentelijke vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen. U kunt dit programma hiervoor gebruiken. De Sociale Dienst bekijkt of er werkelijk recht bestaat. Als u kinderen heeft, kijkt het programma ook of u mogelijk in aanmerking komt voor een gift van één van de samenwerkende fondsen. U heeft dan de mogelijkheid om uw gegevens door te sturen naar één van deze fondsen.

Wilt u een aanvraag voor een vergoeding indienen? Dan vraagt u dit aan met uw DigiD aan het einde van dit programma.

Let op. Dit programma kijkt alleen of er mogelijk recht bestaat op regelingen van de gemeente Uden. Er is ook een landelijk deel van het programma waarmee u kunt bekijken of u recht heeft op landelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Dit programma heet eveneens Bereken uw recht.


i Hoe werkt dit programma?
  • U ziet op iedere pagina keuzelijsten. Soms kunt u een bedrag intypen. U wordt zo door het programma geleid.  • Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met blokjes met het overzicht van de door te lopen pagina's. U kunt zo zien waar u zich bevindt bij het doorlopen van het programma. Het programma slaat de pagina's die voor u niet van belang zijn over. U hoeft zo niet teveel in te vullen.  • Na het invullen van de pagina kunt u vervolgens op de button 'verder' klikken onderaan de pagina om naar de volgende pagina te gaan.

  •  i Hulp nodig?

Hier moet nog een tekst komen,