Contact

Werkplein (Mercado)

Smalle Haven 109

5611 EH Eindhoven

Postbus 90151

5600 RC Eindhoven

telefoon 14 040

Uw code 20180224170526

Bereken uw Recht

Kijk of u gebruik kunt maken van de regelingen van uw gemeente!


Tips bij het invullen

1. Zorg dat u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, uw zorgverzekering en uw huur bij de hand hebt.
2. Bij veel vragen en regelingen staat een i. Klik hierop voor meer informatie.
3. Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Vraag dan bijvoorbeeld de mensen van het wijkteam, het wijkcentrum, de vakbond, de welzijnsorganisatie of een vriend of familielid om u te helpen.


i Hoe werkt Bereken uw Recht?

U ziet op iedere pagina één of meer vragen met keuzemogelijkheden. Selecteer het voor u juiste antwoord. Soms kunt u een bedrag intypen. Klik daarna op de knop verder. Wilt u een eerder gegeven antwoord wijzigen? Klik dan op de knop terug.


i Hoe lang duurt het invullen?

Heeft u al uw gegevens (inkomen, banksaldo, huur, zorgverzekering) bij de hand? Dan duurt het invullen 5 tot 10 minuten.


i Hoe zie ik hoeveel vragen ik nog moet beantwoorden?

Vanaf de volgende pagina staat bovenaan elke pagina een rijtje met bolletjes. Deze geven aan hoeveel pagina’s u moet doorlopen en op welke pagina u op dat moment bent. Het programma slaat de pagina’s over die voor u niet van belang zijn. U hoeft zo niet te veel in te vullen.


i Waar geeft dit programma recht op?

Bereken uw Recht geeft vrij nauwkeurig aan of u recht heeft op één of meer inkomensregelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op bijzondere bijstand, een regeling voor sport en cultuur of een regeling voor schoolgaande kinderen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens invult. Of u ook echt recht heeft bepaalt de gemeente.

Aan het eind van het programma ziet u van welke regeling(en) u waarschijnlijk gebruik kunt maken. U kunt met Bereken uw Recht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.

Wilt u een aanvraag voor een gemeentelijke vergoeding indienen?

Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 040 (op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur). Adres: Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven. Openingstijden: Met afspraak maandag en vrijdag 10.00-19.00 uur en dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur.

Zonder afspraak maandag de hele dag en de overige werkdagen tot 13.00 uur.


i Hoe zit het met privacy?

U blijft anoniem, u hoeft nergens in Bereken uw Recht uw naam en adres in te vullen. Pas als u een regeling aanvraagt vult u op het aanvraagformulier van de gemeente uw gegevens in.


i Heb ik ook recht op landelijke regelingen?

Op deze site van Bereken uw Recht kunt u zien of u recht hebt op regelingen van de gemeente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw Recht.