Contact

x

Het Plein

Henri Dunantweg 1

7201EV Zutphen

Postbus 9010

7200GL Zutphen

0575 - 595 700

www.hetpleinzutphen.nl

Uw code 20180619193652

Start

Welkom bij 'Bereken uw recht' van Het Plein.
Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Op het eind van het programma wordt uitgelegd hoe u een vergoeding kunt krijgen.

Tips bij het invullen.
- Zorg dat u uw gegevens over uw inkomen en uw banksaldo bij de hand heeft.
- Wilt u iets wijzigen? Drukt u dan tijdens het invullen van het programma op de terugknop.
- Om de privacy te waarborgen, hoeft u uw naam en adres niet in te vullen.
- Woont u in Lochem? Ga naar www.lochem.nl voor meer informatie over de Lochemse vergoedingen.


Met Berekenuwrecht kunt u zien van welke regelingen van de gemeente Zutphen u gebruik kunt maken. De uitkomst is een indicatie op basis van de gegevens die u heeft ingevuld.


Nee, dat kan niet. Het programma geeft een indicatie of u mogelijk recht hebt op een gemeentelijke vergoeding. Dit programma wijst u wel op het aanvraagformulier.

Kijk ook naar de landelijke regelingen!
U bent nu in de gemeentelijke versie van Bereken uw Recht. Dit deel van het programma, speciaal gemaakt voor Het Plein, geeft aan op welke gemeentelijke regelingen u recht heeft.
Bekijk ook de landelijke versie van Bereken uw Recht. Hier kunt u zien op welke landelijke regelingen u recht heeft.
Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een aanvullende bijstandsuitkering.


Het is mogelijk dat de vragen in Bereken Uw Recht uw situatie niet goed weergeven. Hierdoor kan Bereken Uw Recht een verkeerde conclusie trekken. Uw besteedbaar inkomen kan bijvoorbeeld lager zijn doordat u deelneemt aan een officiële schuldenregeling. Bijvoorbeeld de WSNP. 

Twijfelt u over de juistheid van de conclusie van Bereken Uw Recht? Neem dan contact op met Het Plein. Klik op het contactblokje rechtsboven voor de contactgegevens van Het Plein.